No. 1 - Year 14 - 12/2023
10.15291/sic/1.14

Note About Contributor(s)

Matija Ivačić, University of Zagreb, Croatia

(mivacic@ffzg.hr)

Matija Ivačić rođen je 1984. u Koprivnici. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 2008. godine komparativnu književnost te češki jezik i književnost. Od studenog 2008. zaposlen je kao znanstveni novak na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Doktorirao je 2014. godine. Surađivao je na znanstvenom projektu „Kanoni i stereotipi. Zapadnoslavenske književnosti iz hrvatske perspektive“ (voditeljica dr. sc. Katica Ivanković, red. prof.), a trenutačno je suradnik na znanstvenom projektu „Korpusna lingvistika u leksikografiji: veliki češko-hrvatski rječnik“ (voditelj dr. sc. Petar Vuković, izv. prof.).